เอกภาษาญี่ปุ่นปี 4 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคยไปแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทญี่ปุ่นศึกษา ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่น 1 ปี

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018