จบวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จะสอนแนวสนุก ให้เห็นภาพจริงๆ ไม่ต้องมานั่งอ่านหนังสือแค่ทฤษฎี จะได้เห็นเป็นภาพเพื่อความเข้าใจ และจดจำได้

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018