สวัสดีค่ะ ชื่อ น.ส อภิญญา หาญกล้า ชื่อเล่นบุ๋ม เรียนปี2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ใจดี สอนสนุก ไม่เครียด

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018