ครูบาร์ รับสอนว่ายน้ำ สอนงายเข้าใจง่ายเรียนสนุกรับสอนทุกเพศทุกวัยมีประสบการณ์สอน2ปีครับ ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะพลศึกษา สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018