เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ได้ทุกระดับชั้น ปัจจุบันสอนที่สถาบันแห่งหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์ จึงอยากรับสอนเพิ่มเติมช่วงเย็นวันธรรมดา

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018