เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ได้ทุกระดับชั้น ปัจจุบันสอนที่สถาบันแห่งหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์ จึงอยากรับสอนเพิ่มเติมช่วงเย็นวันธรรมดา

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737