ถ้าเรียนกับครูพี่ตุ๊กตา จะได้ฝึกทั้งการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน โดยที่ครูจะหาสื่อต่างๆที่น่าสนใจมาประกอบการสอน รวมไปถึงเกมฝึกภาษาอังกฤษเพื่อให้การเรียนไม่น่าเบื่อ สามารถสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้น ประถมถึงมัธยมตอนต้น มีประสบการณ์สอนนักเรียน ป.4

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018