จบครุศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
คณิตศาสตร์ได้ครับ ประถมมัธยมต้น เขียนแบบเบื้องต้น วิชาก่อสร้าง

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่ได้จ้างครูเนื่องจากหาครูหมากรุกสากล แต่ครูถนัดสอนหมากรุกไทย

BestKru © 2014-2017