-จบจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น GPA 3.96
-นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฮังการี
-ปัจจุบัน นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนสบายๆ ไม่เครียด เป็นกันเอง ฝึกทักษะทุกด้าน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน
มีเทคนิคต่างๆให้ผู้เรียน ช่วยทวนให้จนกว่าจะแม่น

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

BestKru © 2014-2017