รับสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั่นอนุบาล3-ป.6 เน้นความเป็นกันเอง สนุกสนานและเข้าใจง่าย รับสอนทั่งเดี่ยวและกลุ่ม(ไม่เกิน4คน) สอนโดยนักศึกษามหาวิลยาลัยอัสสัมชัญ(Abac)

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018