สวัสดีครับ
ผมเป็นนักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ ปี 3 ครับ
คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
สามารถสอนวิชา คณิตศาสตร์ แคลคูลัส 1 แคลคูลัส 2 ฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือ เคมี ม.ปลาย ได้ครับ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018