เข้าใจง่ายด้วยการถ่ายทอดภาษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน เนื้อหาสาระครบถ้วน และเต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ที่เคยเป็นครูโรงเรียน 2 ปี และอาจารย์มหาวิทยาลัย 4 ปี

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018