สอนการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง และสอน/แก้ไขการสนทนาเพื่อใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวัน มีประสบการณ์การทำงานและใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหลายปี

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018