สอนการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง และสอน/แก้ไขการสนทนาเพื่อใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวัน มีประสบการณ์การทำงานและใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหลายปี

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737