สวัสดีค่ะ ชื่อน.ส.น้ำทิพย์ ใคร่ครวญ
ชื่อเล่นลูกปลา สอนวิชาคณิตสาศตร์ระดับชั้นประถมศึกษา
หรือเตรียมเข้าม.1
กำลังศึกษาอยู่สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737