ประสบการณ์สอน 11 ปี

เคยเป็นอาจารย์สอนพิเศษวันเสาร์ให้เด็ก gifted ที่โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรี 3 ปี

สอนเข้าใจง่าย เอาใจใส่ มีแบบฝึกหัดให้ทำเพิ่มเติม มีความอดทนสูง

จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

AnyService © 2014-2016