จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกภาษาจีน
เคยได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนที่ 广西师范学院
มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และ เป็นกันเองค่ะ :)

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737