จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกภาษาจีน
เคยได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนที่ 广西师范学院
มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และ เป็นกันเองค่ะ :)

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018