สอนแบบเป็นกันเอง สอนเนื้อหาตามโรงเรียนให้น้องได้นำความรู้ไปใช้ได้ และเน้นทำโจทย์ที่หลากหลาย น้องสามารถเลือกเรียนได้ว่าจะเรียนตามชีทน้อง หรือให้พี่เตรียมไปให้

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737