การศึกษา มัธยมปลาย: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
อุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018