ชื่ิอ จุฑามาศ พรมเกิด ปัจจุบันเป้นนักศึกษาปี 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศสตร์วิศวกรรม แขนงอิเล้กทรอนิกส์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคยสอนคณิตสาสตร์ม2และม3

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

BestKru © 2014-2017