ชื่ิอ จุฑามาศ พรมเกิด ปัจจุบันเป้นนักศึกษาปี 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศสตร์วิศวกรรม แขนงอิเล้กทรอนิกส์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคยสอนคณิตสาสตร์ม2และม3

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018