รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เน้นปรับพื้นฐาน การอ่าน และ การพูด
*รับสอนตั้งแต่ อนุบาล-ประถมปลาย
*เน้นปรับพื้นฐานกับการฟัง อ่าน และออกเสียง
*เน้นGrammar
*สอนสนุก สอนเข้าใจ
*ได้ผล100%

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ดีคะสอนแล้วน้องอยากเรียน มาตรงเวลา

BestKru © 2014-2017