การศึกษา:
1. ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจภาคภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์:
1. เคยทำงานด้านวิศกรรมการผลิตกับบริษัททางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นนำของอเมริกาเป็นเวลากว่า20ปี
2. เคยมีประสบการณ์สอนพิเศษนักเรียนมัธยมต้นด้านคณิตศาสตร์สมัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยช่วงปี1-ปี3

ความถนัดในการสอน
1. คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา-มัธยมต้น
2. สถิติสำหรับงานวิจัยบนิหารธุรกิจ, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทั่วไปภาคปฎิบัติเหมาะสำหรับคนทำงานทั่วไป

วิธีการสอน: เน้นพื้นฐานและความเข้าใจและการสื่อสารเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018