จะเริ่มจากการให้นักเรียนทำแบบฝึกทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ของนักเรียน แล้วนำมาประเมินเพื่อสอนให้ตรงจุที่ต้องการจะเรียนและเสริมตรงจุดที่นักเรียนยังไม่เข้าใจได้เต็มที่

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018