จะเริ่มจากการให้นักเรียนทำแบบฝึกทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ของนักเรียน แล้วนำมาประเมินเพื่อสอนให้ตรงจุที่ต้องการจะเรียนและเสริมตรงจุดที่นักเรียนยังไม่เข้าใจได้เต็มที่

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

BestKru © 2014-2017