จะเริ่มจากการให้นักเรียนทำแบบฝึกทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ของนักเรียน แล้วนำมาประเมินเพื่อสอนให้ตรงจุที่ต้องการจะเรียนและเสริมตรงจุดที่นักเรียนยังไม่เข้าใจได้เต็มที่

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737