ม.1-ม.6 ได้เกรดวิชาภาษาไทย 4.00 มาตลอด
ได้รับรางวัลด้านภาษาไทยมากมาย ทั้งการเขียน การพูด
ได้คะแนน GAT เชื่อมโยง เต็ม 150 คะเเน
เคยติว GAT เชื่อมโยงให้เด็ก ม.6 ที่โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ อุบลราชธานี
ตอนนี้สอนพิเศษการอ่านภาษาไทยให้เด็ก ป.1 ที่ cmu tutor
เรียนที่ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พูดภาษาจีน พอได้

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737