สวัสดีคะ ชื่อแคทนะคะ
Bellerbys College International School Cambridge, UK (Politics and Law Foundation)
University of York, UK (Politics with International Relations) 2nd year undergraduate

รับสอน วิชาภาษาอังกฤษ British-English, การเมืองการปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะ
เน้น 4 fundamental skills (listening, reading, writing, and speaking) สำหรับใช้สอบ ielts ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ การทำงานได้แน่นอนค่ะ

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

มีการเตรียมพร้อมในหัวข้อที่จะสอน เป็นกันเองกับนักเรียน และตรงเวลาดีค่ะ

BestKru © 2014-2017