จบการศึกษา ม ปลาย โรงเรียนบดิทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นักเรียนความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์
จบการศึกษา เภสัชศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชอบสอนเด็ก ประถม ต้น ปลาย มีความสามารถในการอธิบายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

รอคุณครูมาสอนค่ะ
แต่ที่คุยกัน อัธยาศัยดี

AnyService © 2014-2016