จบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
สอนวิชา ชีววิทยา ระดับมัธยม
คณิตศาสตร์ ระดับประถม
สะดวกสอนที่ Big C แยกคีรี
Central ชลบุรี

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2017