แนะนำเพิ่มเติม :
สอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
ติววิทยาศาสตร์ ม.ต้น เข้าเตรียมทหาร เตรียมอุดม มหิดล จุฬาภรณ์ กำเนิดวิทย์
สอนพิเศษ ทบทวนส่วนที่ไม่เเน่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ม.ปลาย O-net PAT2 สอบตรง เข้ามหาวิทยาลัย

ผลงาน
• คะเเนน O-net ม. 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 91.25/100 คะเเนน
• คะเเนน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 177/300 คะเเนน

คูณสมบัติน้องๆที่รับสอน
• เรียนเนื้อหาในห้องเรียนปกติไม่ทันเพื่อน
• เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ไม่เเน่น
• มีเวลาน้อยในการเตรียมตัวเพื่อสอบ กลางภาค ปลายภาค O-net และสอบเรียนต่อ
• ต้องการเตรียมตัวเรียนเนื้อหาล่วงหน้า
• ไม่ดื้อ ^^ เเละเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณเเม่
• มีความตั้งใจในระหว่างการเรียนการสอน

อัตราค่าเล่าเรียน
• ม.ต้น เริ่มต้นที่ 250 บาท
• ม.ปลาย เริ่มต้นที่ 300 บาท
• วันเวลาเเละสถานที่เเล้วเเต่จะตกลงกัน ^^

สนใจติดต่อ
• www.facebook.com/joojubjub
• เ บ อ ร์ 080-661-7143
• L I N E I D: jeerasaks

0 8 0 6 6 1 7 1 4 3
L i n e I D: jeerasaks

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

BestKru © 2014-2017