ครูฤทัยมีประสบการณ์สอนภาษาไทยมากกว่า 7 ปี จบปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ เอกวรรณคดีไทย เกียรตินิยมอันดับ 2 และปริญญาโทอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ลูกชอบคะ.

BestKru © 2014-2017