สอนภาษาจีน:พื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน
เคยศึกษาที่ประเทศจีน(ปักกิ่ง)
ผ่านการสอบวัดระดับ HSK 5

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

เมก้า

AnyService © 2014-2016