ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

สอนภาษาจีน:พื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน
เคยศึกษาที่ประเทศจีน(ปักกิ่ง)
ผ่านการสอบวัดระดับ HSK 5

กระบี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster