รับสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประถม-ม.ต้น สอนสนุก รับสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับแข่งขัน

จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ด้วยเกรดเฉลี่ย3.72
ตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-ได้แกทเชื่อมโยง 150 คะแนนเต็ม
-ได้แกทรวม 247 คะแนน

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

AnyService © 2014-2016