-การศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
-ได้รับเหรียญเรียนดีอันดับ 1 ( เกรดเฉลี่ยสูงที่สุดของสาขาวิชาภาษาไทย ) เกรดเฉลี่ยปี 1 3.83
-ได้รับทุนเรียนดีกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2558
- ได้คะแนน GAT 268 จาก 300

-มีประสบการณ์สอนเด็กประถม และมัธยมต้น ทั้งแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม
-เคยสอนน้องหลายคนจนสามารถเพิ่มเกรดภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนได้
ผู้ปกครองเห็นพัฒนาการในการเรียน และน้องมีความชอบในการเรียนมากขึ้น
-ตัวผู้สอนมีความเป็นกันเอง สนุกสนาน ใจดี จึงทำให้น้องๆและผู้ปกครองหลายคนเกิดความชอบ และแนะนำให้กับใครอีกหลายๆคนค่ะ
-มีเทคนิคการทำข้อสอบที่นำมาจากประสบการณ์จริงและที่ได้เรียนมาของตัวผู้สอนเอง วิธีการจำคำศัพท์ต่างๆ การอ่าน reading อีกทั้งยังมีโจทย์ การบ้าน ให้น้องๆได้ฝึกทำและทบทวนอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ
-มีความเข้าใจในภาษาไทยเป็นอย่างดี ตั้งแต่หลักไวยากรณ์ จนถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีเทคนิคการทำข้อสอบ และมีวิธีการสอนที่แตกต่างจากผู้อื่น เนื่องจากมีวิชาเรียนที่เรียนวิธีการสอนภาษาไทยให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะ เน้นการเรียนด้วยความเข้าใจ สอนช้า ใจเย็น ไม่รีบเร่ง ที่สำคัญคือต้องเรียนไปด้วยความไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน เพื่อน้องๆจะได้มีความรู้สึกอยากเรียน และมีสมาธิจดจ่อ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ใจเย็น สอนดีมากค่ะ มีขั้นตอน ทำให้เด็กไม่รู้สึกอึดอัดมากเกินไป

แจง
BestKru © 2014-2017