ครูจบจากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีประสบการณ์สอนตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่ และทำงานสอนที่โรงเรียนศรีสว่างวงศ์เป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน ปัจจุบันสอนอยู่ที่ วท. หาดใหญ่อำนวยวิทย์ ระดับ ปวส. สอนแบบเป็นกันเอง ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ไม่เน้นการจำ แต่เน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737