รับสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษแบบสอนสดและออนไลน์
คอร์สปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กจนถึงผู้ที่สนใจเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เนื้อหาที่สอนประกอบไปด้วย
- Grammar
- Reading
- Speaking
สอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม microsoft teams
สอนสดสามารถนัดสถานที่ได้ในย่านกรุงเทพฯ
การศึกษา
-กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
ประสบการณ์
- ฝึกสังเกตการสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
-สอบติดตัวจริงโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศอาร์เจนตินา
-สอนการบ้านภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ผลการสอบ
- คะแนน IELTS 5.5
ราคาและวัน/เวลาในการสอน
-เดี่ยว คนละ 150 บาท/ชม.
-คู่ คนละ 100บาท/ชม.
-กลุ่ม 3-5 คน คนละ 60 บาท/ชั่วโมง
วัน-เวลาสำหรับแบบสอนสด (สามารถเลือกเรียนได้)
อังคาร 15.30-17.30 น.
พฤหัส 15.30-17.30 น.
วัน-เวลาสำหรับแบบสอนออนไลน์(สามารถเลือกเรียนได้)
พฤหัสบดี 09.30-11.30 น.
เสาร์ 09.30-11.30 น.
อาทิตย์ 09.30-11.30 น.
หากสนใจสามารถตกลงวัน เวลา และชั่วโมงเรียนได้ค่ะ

ภาษาอังกฤษ
วัฒนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว