เรียนแบบเป็นกันเอง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอนตามเนื้อหาที่นักเรียนต้องการ ปูพื้นฐานได้ตั้งแต่ระดับศูนย์ ชอบสอนเด็กๆค่ะ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018