นางสาวดิศรินทร์ แก้ววิไล (พี่ก้อย) อายุ 21ปี
กำลังศึกษาที่ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุด : 3.01
เกรดตอนม.6 วิชาภาษาไทย 3.5/ วิชาภาษาอังกฤษ 4.00 / วิชาสังคมศึกษา 3.5
คะแนน gat เชื่อมโยงปี 61 ได้ 250 คะแนน

*ประสบการณ์สอน*
- สอนภาษาอังกฤษน้องประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์และมอดินแดง
- ติวเตรียมสอบ ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ สังคม โรงเรียนแก่นนคร
- ติวเตรียมตัวสอบปลายภาคภาษาอังกฤษ
- อังกฤษ ภาษาอังกฤษน้องป.2 Conversation ผ่าน skype
- สอนทุกวิชาน้อง ป.6 ผ่านแอพ skype
- ติวเตรียมสอบเข้าขอนแก่นวิทย์ ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ
- ติวเตรียมสอบเข้าม.1 โรงเรียนกัลยาณวัตร วิชา ภาษาอังกฤษ

ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว