เราจะช่วยคุณหาครูสอนไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ

คุณครูสอนไมโครซอฟต์ ออฟฟิศที่บางแค

Hi I'm Bob

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วิวิธชัย ตั้งศิริวัฒนา

Hi, my name is Bob. And yes, I'm a cat.


นภัทร มหาไวโรจน์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นภัทร มหาไวโรจน์

สอน AUTO CAD ครับ สอนการใช้คำสั่งง่ายๆไม่ยุ่งยาก เรียนง่ายกว่าที่สถาบันไหนๆ
มีแบบให้ลองทำด้วยครับ
3,000บ. จ่ายครั้งเดียว เรียนแล้วลืม เรียนแล้วทำไม่ได้ เรียนใหม่ได้ฟรีไม่คิดเงินครับ สอนจนกว่าจะเป็น เรียนตัวต่อตัวที่บ้านผู้เรียนครับ

ประสบการณ์เคยสอนที่สถาบันสอนคอมพิวเตอร์เทเลคอมอินโฟร์ที่พันธุ์ทิพย์อยู่15ปี เคยสอนระบบ Linux ชาวสิงคโปร์และบังคลาเดส สอนออโต้แคดให้กับชาวสเปนแล้วชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดีย สอน Graphic ทุกโปรกแกรมให้กับนักเรียนมาแล้วมากกว่า 800คน Graphic ที่สอนก็มี Photoshop , Illustrator(อาร์ตเวิร์ค) , Pagemaker(ทำโบชัวร์,นิตยสาร), Premire(ตัดต่อภาพยนต์)


อมลรดา วรรณพันธ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อมลรดา วรรณพันธ์

**สวัสดีค่า**
- รับสอนภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน, ปรับพื้นฐาน, เตรียมสอบ
- สอนภาษาไทยพื้นฐาน
- ปัจจุบันเป็น instructor สอนกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียนให้กับโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนไทยที่มี English Program ระดับประถมศึกษา (5-11 ปี) ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลค่ะ

** คุณครูใจดีค่ะ ;) เป็นกันเอง และเข้าใจนัักเรียน หลักสูตรที่เรียนจะมีการพูดคุยกันก่อนการเรียนเพื่อจะได้เป็นไปตามความต้องการของ นร. ค่ะ มีประสบการณ์ในการสอนเด็กเล็กมาก่อน

รับรองคุณภาพ และ การเอาใจใส่ นร. ทุกคนค่า :D


Radanut

บุคลิกเป็นคนสนุกสนาน ไม่ชอบบังคับ แต่มีวิธีการคุยกับเด็ก อยู่กับเด็กๆตั้งแต่เด็กเพราะที่บ้านเคยรับเลี้ยงเด็กเล็กค่ะ


ณรงค์ฤทธิ์ งามนิวัฒนวงศ์

ชื่อ-สกุล: นายณรงค์ฤทธิ์ งามนิวัฒนวงศ์
ชื่อเล่น: โจ้
อายุ: 31 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายวิชาที่สอน: คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, แคลคูลัส, พื้นฐานวิศวกรรม, คอมพิวเตอร์
ประสบการณ์การสอน : 5-6 ปี


ปิยธิดา

สวัสดีค่าาา ชื่อ เจนนี่จ้าา สอน gatเชื่อมโยง
สอนทุกวิชา ประถม ม.ต้น สอน คณิตวิทย์ค่า
ติวเข้าม.1 รร.ดัง
ตอนนี้เรียนปี1 คณะเภสัชศาสตร์ ค่าาา××


สิตาภา สิทธิโกษี ชื่อเล่น ปู

มีประสบการณ์ด้านงานสอนที่โรงเรียน 2 ปี และประสบการณ์ด้านงานสอนพิเศษ 10 ปี เน้นสอนให้เด็กทำคะแนนสอบในห้องเรียนได้ดี และนำไปประยุกต์ใช้ และติวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ นิสัยส่วนตัว ร่าเริง และเข้ากับเด็ก และผู้อื่นได้ดี รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ชอบถ่ายภาพ และท่องเที่ยว


แพรพลอย

สวัสดีค่ะ พี่ชื่อแพร เพศ หญิง อายุ20 กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกออกแบบแฟชั่น(fashion design)


Pupae

การศึกษา
พ.ศ.2555-2558 วท.บ (ชีวเคมี) (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-6) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

วิชาที่สอน - คณิต (ป.1-ม.6) วิทย์ ไทย สังคม อังกฤษ (ป.1-ม.3) ชีววิทยา (ม.4-6) เคมี (ม.4-6), สอบเข้า ม.1/ม.4, PAT2 เคมี ชีววิทยา, General Biology, Chemistry ระดับมหาวิทยาลัย, สถิติพื้นฐาน

ประสบการณ์และผลงาน
ประสบการณ์ฝึกงาน และทำวิจัยต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์
นักเรียนทุนกิจกรรมดีเด่น รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล ปี 2558
นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา ปี 2553


คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม

AnyService © 2014-2016