เราจะช่วยคุณหาครูสอนไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ

คุณครูสอนไมโครซอฟต์ ออฟฟิศที่บางบัวทอง

Dr.Apaporn Boonrawd

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อาภาพร บุญรอด

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

I'm a tutor. I am highest graduated from Atlantic International University, USA in School of Business and Economics.


นนท์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กันติชา พรรณโอรส

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ชื่อ-นามสกุล : กันติชา พรรณโอรส (นนท์)
การศึกษา : คณะอักษรศาสตร์ เอกวิชาภาษาฝรั่งเศส
ประสบการณ์ :
2013- 2014 :ติวเตอร์ฟรีแลนซ์สอนภาษาฝรั่งเศส- ภาษาอังกฤษ
May 2014 - September 2014: ครูประจำหลักสูตร IEP (Intensive English Program)
December 2015 - Now: ติวเตอร์ฟรีแลนซ์สอนภาษาฝรั่งเศส- ภาษาอังกฤษ


ลิขิต เริสมุทร

ออนไลน์: วันนี้

มีประสบการณ์การทำโปรเจ็ก. และออกแบบโปรแกรมกว่า 10 ปี. สอนโดยใช้หลักการลงมือทำ. ทำโปรเจ็ก. ( Project based learning ) เรียนรู้พร้อมลงมือทำ.
สามารถเรียนรู้ได้ทุกคน. ทุกวัย ภาษาโปรแกรม คืออีกภาษาที่ทุกคนควรเรียนรู้


KruNung

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

บุญยวัฒน์ ฝนทองจุลกุล

สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ทุกระดับขอให้แจ้งครับ สอนเน้นเทคนิคและการนำไปใช้ สอนแบบกันเองไม่ซีเรียสแต่ถ้าต้องการแจ้งได้เช่นกัน


ญาณพลัฏฐ์ สัตตอาภาภรณ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ญาณพลัฏฐ์ สัตตอาภาภรณ์

ยินดีรับสอบทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับผู้ใหญ่ที่อยากใช้ computer เพื่อประโยชน์ในงาน หรือค้นหาเปิดประสบการณ์ให้กับคนเอง รวมทั้ง MS office เบื้องต้น (Word, Excel and Powerpoint) สอนจากประสบการณ์การทำงานจริง และการเรียนในรั่วมหาวิทยาลัย


ดุษฎี ศรีจุลโพธิ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ดุษฎี ศรีจุลโพธิ์

ชื่อเล่น มุก นักศึกษาชั้นปีที่3 กำลังขึ้นชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มีประสบการณ์สอนคณิต-วิทย์ทุกระดับชั้น สอนอย่างเป็นกันเอง เน้นทำความเข้าใจ แล้วค่อยลงมือทำโจทย์ หรือทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปแล้วแต่สไตล์และการทำความเข้าใจของผู้เรียน


นันท์นรินทร์ เนตรลักษณ์

มีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์มากว่า 10 ปี สามารถระบุโปรแรกมที่ต้องการเรียน ขอบเขตที่ต้องการศึกษา เริ่มจากระดับพื้นฐานจนสามารถใช้งานได้จริง ผู้เรียนสามารถสอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติมได้ตลอดค่ะ


นางสาวปานหทัย เหล่านุญชัย

สำหรับการเรียน สิ่งๆที่น้องๆจะได้คือ
1.ความเข้าใจ เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนคือความเข้าใจ ถ้ากลัวจะเปนคนเข้าใจช้าให้รีบถาม ครูจะช่วยอธิบายโดยไม่ใช้อารมณ์
2.ความคิดสร้างสรรค์
3.เทคนิคในการทำข้อสอบ


ปฏิภาณ อำนาจสูง

จบวิศวะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มีประสบการณ์การติว 4 ปี ตั้งแต่เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง
อดีตเป็นคนเขียนโปรแกรมทีมหุ่นยนต์ของมหาวิทยาลัย
ได้รางวัลระดับประเทศและระดับโลก

สอนไม่เคร่งเครียด เป็นกันเอง มีโจทย์ให้ฝึก
ไม่ฟิคเรื่องเวลา ยืดหยุ่นตามสถานการณ์


รัชพงษ์ ศรีมามาศ (ครูต้น)

การศึกษา :: วท.บ.(คอมพิวเตอร์) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาชีพหลัก :: รับราชการครู (รร.อนุราชประสิทธิ์)
อาชีพเสริม :: ครูสอนพิเศษที่ Tutor House (สาขาพลัสมอล, ปิ่นเกล้า)
------------------------------------------------------------------------------------------
ประสบการณ์สอนพิเศษ :: มากกว่า 10 ปี (พ.ศ.2549-ปัจจุบัน)
วิชาที่สอน :: คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์
ระดับที่สอน :: ประถม, ม.ต้น (แบบกลุ่มและส่วนตัว)
------------------------------------------------------------------------------------------
วันและเวลาเรียน
- จันทร์ - ศุกร์ (เวลา 17.00-19.00) ว่างวันจันทร์ พุธ ศุกร์
**


สหทัศน์ ปันจัยสีห์

สวัสดีครับ ชื่อ ทิก ครับผม
เรียนจบจากลาดกระบัง เกียรนิยมอันดับ 1
มีใบ กว (ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) สาขา เครื่องกล
และจบ ป.โท อังกฤษ จาก Loughborough University คณะ Manufacturing Engineering ได้ Distinction นะครับ (เทียบเท่าเกียรนิยมอันดับ 1)
ปัจจุบันทำงานเป็น ATC (Air Traffic Controller) นะครับ
เน้นสอนวิชาสายวิทย์ คณิต ฟิสิกส์ หลักๆครับผม เข้าใจง่ายๆ ไม่ยาก เน้นทำโจทย์เยอะๆ ครับผม


อภิรัช แห่งวงศ์งาม

ผมอภิรัช แห่งวงศ์งาม วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน
ประสบการณ์สอน 4 ปี โดยการสอนผู้สอนจะสอนเป็นตัวอย่างก่อนแล้วให้ผู้เรียนทำโจยทย์ไปพร้อมๆกับผู้สอน ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกว่าผู้สอนๆเร็วไป หากผู้เรียนสงสัยตรงไหนสามารถถามผู้สอนได้ทุกเมื่อ ด้วยประสบการณ์จากการสอนเป็นเวลา4ปี ทำให้รู้ว่าผู้เรียนจะพลาดตรงไหน และผู้สอนจะเน้นย้ำจุดนั้นเพื่อให้ผู้เรียนผิดพลาดจากข้อสอบน้อยลง
วิชาที่ถนัด PAT1 และ O-NET คณิตศาสตร์


อั๋น

ปริญญาตรี (บัญชีต้นทุน : ม.หอการค้าไทย)
ปริญญาโท (MBA บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม : ม.เกษตรศาสตร์)

ทำงาน : บัญชีต้นทุน ดูแลระบบการเก็บข้อมูล วิเคราะห์งบการเงิน วางแผนการผลิต (ประสบการณ์ 14 ปี)

อื่นๆ : ถ่ายภาพ แต่งภาพ Lightroom Photoshop ,
Excel (เขียนสูตรเพื่อการใช้งาน, Pivot Table, รายงาน, วิเคราะห์, ทำ database เก็บข้อมูล)


Sam

รับสอนคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง

จากผู้สอนที่ได้ไปรับรอง Certificated จาก Microsoft (MCSE Windows Server) และ Cisco (CCNA)

ปัจจุบันทำงานเป็น วิทยากรสอนคอมพิวเตอร์ที่ บ.ISONET (กรุงเทพ)


ครูเบียร์

จบจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประสบการณ์ ครูผู้สอน 8 ปี มีใบอนุญาติในการสอน

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017