เราจะช่วยคุณหาครูสอนสังคมศึกษา

ครูสอนสังคมศึกษาที่ลำลูกกา

ลักขณาวรรณ กลมกล่อม

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

มีเทคนิกในการสอน สอนเข้าใจง่าย


Thanatcha Niamsiri

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์


บุญช่วย พวงทับ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สรศักดิ์ พวงทับทิม

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีครับผมบุญช่วยจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตและออนดีกรีสัมฤทธิบัตรมหาบัณฑิตรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสอนเน้นให้คิดเป็นและมีความรู้เพิ่มมากขึ้นและพร้อมรับให้คำปรึกษางานวิทยานิพนธ์ กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจขอเชิญติดต่ออาจารย์ได้ ทางbestkru นะครับสวัสดี


พัชรี คำนาโฮม

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พัชรี คำนาโฮม

สวัสดีคะ ชื่อพัชรี คำนาโฮม ชื่อเล่น นุ๊กคะ จบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เกรดเฉลี่ย 3.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ การเมืองและการจัดการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พันธ์นุพงษ์ วงวาน

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พันธ์นุพงษ์ วงวาน


วนิสรา ศรีหอมชัย

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วนิสรา ศรีหอมชัย

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ
ชื่อครูมิ้นค่ะปัจจุบันได้เป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวรังสิต และได้สอนการสนทนาในคลาสผู้ใหญ่(วัยเรียนและวัยทำงาน)ในช่วงเย็น ซึ่งจะเน้นเรื่องของการออกเสียงของคำศัพท์ การฟังจับใจความของสิ่งที่ได้ยิน การพูดตามความเข้าใจและต้องการสื่อออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และในส่วนของคลาสเด็กจะเน้นในเรื่องของแกรมม่าและการสนทนาโต้ตอบ
นอกเหนือจากการสอนวิชาภาษาอังกฤษยังสามารถสอนในส่วนของวิชาคณิตศาตร์ในระดับชั้นป.1-ม.3และภาษาไทยในระดับชั้นประถม


สถาบันสอนพิเศษ LINED SEN

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เลืองพล นัฐกุลนิวิฏฐ์

มีวิดิโอออนไลน์: วันนี้

สถาบันสอนพิเศษ LEUNPOL สามารถมาเรียนที่สถาบันหรือจะให้ติวเตอร์ไปสอนที่บ้านก็ได้

เปิดสอนสอน ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป
- เน้นใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน
- เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า พนักงานออฟฟิศ ข้าราชการ
- สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงนำไปใช้ได้
- เริ่มต้นไม่ถูก อาย ไม่ต้องกลัว เพราะที่นี้คุณมีเพื่อนๆมากมายคอยให้กำลังใจ

เปิดสอน คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษา 4-6
- ทำโจทย์ไม่เป็น เราช่วยได้
- งงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง เราช่วยได้
- เตรียมสอบเพิ่มความมั่นใจ เราช่วยได้
- หาที่เรียนดีราคาถูก เราช่วยได้
***


สิรินภา

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สิรินภา มังคละคีรี

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

การศึกษา
ป.ตรี จบเอกการจัดการการท่องเที่ยว ม.ศิลปากร
ป.โท จบเอกการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (นิด้า)

รับสอนการบ้านภาษาอังกฤษ ป.1-ม.3
มาเรียนที่บ้านติวเตอร์ได้คะ


Kanya phuphakdi

เรียนจบคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์


คมสัน ปฐมวิชัยวัฒน์

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ประสบการณ์สอนมากกว่า 2ปี
ทั้งที่สถาบันกวดวิชาและโรงเรียน
-เข้าใจง่าย
-บวกเทคนิคเสริม ที่ไม่เหมือนใคร


ณัฐมล

ออนไลน์: วันนี้

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 3 ประสบการณ์สอนเศรษฐศาสตร์ทั้ง ม.ธรรมศาสตร์ จุฬา ม.เกษตร หอการค้า EBA ม.เชียงใหม่ และติวเตอร์สังคมศึกษา และภาษาไทยให้กับน้องๆมัธยมศึกษาที่ต้องการเพิ่มเกรด เรียนเสริมบทเรียน เตรียมตัวสอบ


ตระกูล ซ้ายเส (โป้ง)

นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์(สาขาวิชาการเมืองการปกครอง) ม.ธรรมศาสตร์ ปี3ครับ


น.ส.กนกวรรณ แสงทรัพย์(แพร)

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ชื่อ น.ส.กนกวรรณ แสงทรัพย์
ชื่อเล่น แพร
อายุ20ปี
การศึกษา ม.กรุงเทพปี2 คณะภาพยนตร์
ประสบการณ์สอน
- เคยสอนภาษาไทยน้องป.5
- เคยสอนภาษาไทยน้องป.6
- เคยสอนภาษาไทยน้องอ.3
- เคยสอนภาษาไทยน้องอ.3
- เคยสอนภาษาไทยน้องอ.2
- เคยสอนคณิตน้องอ.3
- เคยสอนคณิตน้องอ.2
- เคยสอนคณิตน้องป.2


นันทนา ผู้ดี

ดิฉันชื่อ ว่าที่ ร.ต. หญิงนันทนา ผู้ดี
ชื่อเล่น ยุ้ย
อายุ 28
จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
คณะศึกษา
สาขา สังคมศึก
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี


พวงเจริญ

การศึกษา พัฒนาคน


รัชนีกร คงเพ็ชร

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ครูน้ำประสบการ์ณสอนเด็กเล็กถึงระดับมหาวิทยาลัย

สอนมามากกว่า 4 ปี กันเอง สอนสนุก เน้นความเข้าใจไม่ท่องจำ


อภิเชษฐ์ ศรีงามเมือง

เรียนสนุกสนานสำราญใจ ภาษาไทย - สังคมศึกษา


เจนจิรา สงเนน

- จบการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เอกสังคมศึกษา (เกียรตินิยม อันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
- มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 3 ปี (ฝึกสอนและการเป็นครูอัตราจ้าง) จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
- ปัจจุบันรับราชการเป็นระยะเวลา 2 ปี
- มีเทคนิคการสอน
- เต็มที่กับการสอน
- ใจเย็น มีความอดทน


เบญจมาพร จรัสเอี่ยม

รับสอนเศรษฐศาสตร์ ประถม - มอปลาย
ขณะนี้กำลังศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รังสิต ปี 2


แป้ง

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ ติวเตอร์แป้งจบจากคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม แถวปทุมธานี รังสิต หลักสี่ ดอนเเมือง ลาดพร้าว หรือสอนผ่านSkype สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงเตรียมสอบ PAT7.3 และวัดระดับJLPT
จากผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 4 ปี สอนเป็นกันเองเน้นทักษะที่คุณต้องการ
- เรียนแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม ที่ห้างสรรพสินค้า หรือบริษัทของผู้เรียน แถวปทุมธานี รังสิต หลักสี่ ดอนเเมือง ลาดพร้าว
เวลา ทุกวัน จ.-ศ. 18.00 น.-22.00 น. และส.อา.
ราคา เริ่มต้น ชม.ละ 300 บาท

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737