เราจะช่วยคุณหาครูสอนสังคมศึกษา

ครูสอนสังคมศึกษาที่ปากเกร็ด

Apichat Toungnum

สอนวิชาสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา


navapat

วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรียครินทรวิโรฒ


กัลยรักษ์ วราวรวัฒน์

ออนไลน์: วันนี้

สอนกฎหมายวิชาต่างๆ จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ จบเนติบัณฑิต จบปริญญาโทกฎหมายภาษีอากร มีประสบการณ์สอนน้องๆในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น เอแบค ม.กรุงเทพ ม.รังสิต จุฬา รามคำแหง เคยมีน้องๆที่เรียนแล้วผลการเรียนไม่ดีมาติวเมื่อติวแล้วจากคนที่เกือบถูกรีไทส์กลับมีผลการเรียนที่ดีขึ้นมาก บางวิชาได้ A เพิ่มขึ้นจนเพื่อนอัศจรรย์ สามารถแนะนำขอบเขตการเขียนตอบข้อสอบให้มีความเข้าใจนำไปใช้ได้จริง


นนทภัทร. สำเร็จผล

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ชอบสอน ฟิสิก เคมี สไตล์การสอนเน้นสอนเพิ่มเกรด เน้นการสอนที่เรียนที่โรงเรียนแล้วสอบผ่าน ชอบสอนคนอ่อนหัวช้า เพราะตัวเองก็เป็นเด็กหัวช้าเหมือนกันน


นภาพร พวงบุรี

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณะครุศาสตร์ เอกการประถมศึกษา
วิชาโทสังคมศึกษา


สุดารัตน์ บัวเพชร

รับสอนพิเศษวิชาสังคมศึกษา ทุกระดับชั้น ปัจจุบันเป็นคุณครูสอนอยูที่ รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี


Kru P'May

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นัยนา จริยานุพงศ์

จบปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)
ปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
ปัจจุบันทำงานเป็นนักวิชาการภาษาอังกฤษ

**รับสอนพิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ ระดับประถมถึงมัธยม
•Listening, Speaking, Reading, and Writing skills
•Grammar ติวเพิ่มเกรด
•ติวสอบเข้าและสอบตรง โรงเรียน,มหาวิทยาลัย

**รับสอนพิเศษวิชา GAT เชื่อมโยง และ GAT part ภาษาอังกฤษ
(ประสบการณ์ได้ GAT part เชื่อมโยงเต็ม)

สามารถตกลงกันเรื่อง concept คร่าวๆว่า อยากให้เน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษได้
รวมถึงเทคนิคการทำโจทย์ต่างๆ ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

มีชีทให้ค่ะ ติวสบายๆ บรรยากาศเป็นกันเอง


กฤติเดช โรจนชัยศรี

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กฤติเดช โรจนชัยศรี

มีเทคนิคการสอนให้เข้าใจง่าย เรียนสนุกไม่น่าเบื่อ


ฐิตาภรณ์ สาดแสงจันทร์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ฐิตาภรณ์ สาดแสงจันทร์

(สถานที่สอนบริเวณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ / ปากเกร็ด/ งามวงศ์วาน/ อื่นๆแล้วแต่ตกลง)

**หากคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังต้องการครูสอนที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนหลักสูตร English Program มาสอนพิเศษเป็นส่วนตัวให้ลูกๆ เชิญทางนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณพ่อคุณแม่ และน้องๆ พี่มิ้ว หรือ ครูฐิตาภรณ์ สาดแสงจันทร์ จบจากคณะอักษรศาสตร์จุฬา เป็นครูติวเตอร์รับสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์
- ระดับ อนุบาล - ม.3
- หลักสูตร English Program ด้วยประสบการณ์ทำงานเป็นครูสอน IEP 3 ปี
- รับสอนพิเศษปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ Grammar, Conversation
- เป็นกลุ่มหรือเดี่ยวแล้วแต่ตกลง
- ให้เน้นทำข้อสอบ


ณัฐริกา นิลพงษ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฐริกา นิลพงษ์

ชื่อณัฐริกา นิลพงษ์ มายด์ อยู่ปี 2 เอกอังกฤษ อักษร จุฬาค่ะ ม.ปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายภาษาเยอรมัน สอนหลักแกรมม่า และแตกศัพท์มากมาย สอบได้แน่นอน ติวเตอร์ใจดี เป็นกันเอง ไม่เครียดค่ะ


ณัฐวรา โพนทองหลาง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฐวรา โพนทองหลาง

สไตล์การสอนสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้
สนุก ใจดี ไม่เครียด ซักถามได้ มีการบ้าน+Test
ประสบการณ์สอน 1 ปี
-สอน GAT Eng และติวสอบสัมภาษณ์เข้า ICT MU ได้รอบแรก
-สอนวิชาทั่วไป ป.1 สาธิตเกษตร
-สอนคณิตศาสตร์ ป.4,ป.5 ชลประทานวิทยา
-สอนอังกฤษป.1 Ep.พิชญศึกษา
-สอนอังกฤษพื้นฐานวัยทำงาน
-สอนGrammar ป.6 ไผทอุดมศึกษา IP
-สอนGrammar ม.ต้น เด็กสาธิตวัดพระศรีเซนต์คาเบรียล,อรรถมิตร
-สอนGrammar ม.ปลาย หอวังลาดพร้าว,สาธิตสวนสุนันทา,สามเสน
-สอนไทย สังคมและประวัติศาสตร์ ป.6 วัฒนาวิทยาลัย_wuyuqing

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ญาณิสา ธรรมหรรษา

ผู้สอนเป็นเพศหญิง อายุ18ปี
ปัจจุบันกำลังจะเข้าศึกษาชั้นปีที่1ในระดับมหาวิทยาลัย(กำลังรอแอดมิชชั่น)
สอบติดแล้ว4คณะ
-คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
-คณะวิศวะอุตสาหการ ม.มหิดล
-คณะวิศวะวัสดุ ม.เกษตรฯ(ภาคปกติ)
-คณะวิศวะไฟฟ้า ม.ราชภัฏสมุทรปราการ(โควตา)

เกรดเฉลี่ยม.ปลาย6เทอม 3.90
เกรดเฉลี่ยม.6รวม2เทอม 4.00(อันดับ1ของสายชั้น)

**GATเชื่อมโยง1/60ได้150เต็ม
**พาร์ทเชื่อมโยงในความถนัดแพทย์ได้100คะแนนเต็ม


bongkoch

จบการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Haemwipha Haemkeaw

รับสอนพิเศษ เด็กในช่วงอายุไม่เกิน 13 ปี
นางสาว เหมวิภา เหมแก้ว ปาว
คุณสมบัติผู้สอน
จบการศึกษาระดับมัธยม โรงเรียนสารวิทยา
ม.ต้น หลักสูตรภาษาจีนเข้มข้น
ม.ปลาย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ปัจจุบัน ศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่1


Kru yokefah

สอนวิชาสังคม คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สำหรับเด็กๆตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมต้น มีประสบการณ์ด้านการสอนมาค่ะ


Kru_Nook

สวัสดีค่ะ แนะนำตัวนะคะ ครูนุกนิก ฐิรญาภักค์
สอนวิชาไทย-สังคม ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ค่ะ
ประสบการณ์การสอน 5 ปี ด้วยวิธีการสอนที่เข้าใจ เข้าถึง และมีวิธีการถ่ายทอดให้น่าสนใจ ทำให้มีเด็กเล็กเรียนตั้งแต่ประถมต้นจนจบการศึกษาในระดับประถมอย่างต่อเนื่องยาวนาน ใส่ใจเด็กทุกคน ให้วิธีการคิด สอดแทรกความบันเทิงสาระและความรู้ เป็นทั้งเพื่อนและครู น้องๆหลายคนชอบที่ครูนุ้กนำเนื้อหามาถ่ายทอดและเล่าเป็นเรื่องราว บ้างก็นำมาแต่งเป็นบทเพลง เด็กๆสามารถนำไปใช้ในห้องสอบได้จริง ที่สำคัญไม่ดุค่ะ อยากมาเรียนทุกคน


Lookkaew

ชื่อลูกแก้วค่ะ
ปัจจุบันเรียนอยู่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จีนศึกษา(อินเตอร์)


Madame Tutor

ติวสอบ เพิ่มเกรด สนทนา เสริมเทคนิคลัด
เรียนสนุก เข้าใจง่าย พร้อมแนะแนวและให้คำปรึกษา

ภาษาอังกฤษ : ประถม ม.ต้น ม.ปลาย GAT O-NET SMART I วิชาสามัญ สอบตรง
CU-TEP TU-GET TOEIC TOFEL IELTS
อังกฤษป.ตรี-โท เรียนต่อต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ สนทนา

ภาษาไทย : ประถม ม.ต้น ม.ปลาย GAT( เชื่อมโยง ) O-NET วิชาสามัญ สอบตรง
สังคม : ประถม ม.ต้น ม.ปลาย O-NET วิชาสามัญ


Miles

คุณครูเป็นชาวอังกฤษโดยกำเนิด จบการศึกษาจากมหาวิทยาSouthampton และDurham มีประสบการณ์ ในการสอนภาษาอังกฤษ และวิชาประวัติศาสตร์ การเมือง และภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียน English program โดยได้คะแนนประเมิณการสอนจากนักเรียนในระดับสูงสุด ทั้งในด้านความรู้และความสนุกในการเรียน


Namwan

รับสอนพิเศษ รายบุคคล หรือ กลุ่มย่อย ราคามิตรภาพ สามารถเลือกวัน เวลาได้ หรือเรียนเป็นเรื่องได้ โดยพี่ๆคณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017