เราจะช่วยคุณหาครูสอนสังคมศึกษา

ครูสอนสังคมศึกษาที่ตาก

Ajan Ios

ออนไลน์: วันนี้

Hello, everyone, I have worked in publication translation segment if you would like to improve yourself English skills do not hesitate to contact me.
English job
work editor
research
translation
writing reading speaking skill
online training
in person


นายธีรดนย์ พินิชกชกร

เป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีประสบการณ์สอนในวิชาสังคมศึกษา


นส.ณัฏฐ์ธนินทร หอมเจริญ

สวัสดีคะ ชื่อเล่นว่าทรายคะ เป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาตรี ในวิชาการบัญชีและการเงิน


ศิริพงศ์ ภักดี

อายุ 32 จบปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต เอกสังคมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันสอนระดับมัธยมปลายในวิชาประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737