เราจะช่วยคุณหาครูสอนสังคมศึกษา

ครูสอนสังคมศึกษาที่ตาก

ศิริพงศ์ ภักดี

อายุ 32 จบปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต เอกสังคมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันสอนระดับมัธยมปลายในวิชาประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์


นายธีรดนย์ พินิชกชกร

เป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีประสบการณ์สอนในวิชาสังคมศึกษา


นส.ณัฏฐ์ธนินทร หอมเจริญ

สวัสดีคะ ชื่อเล่นว่าทรายคะ เป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาตรี ในวิชาการบัญชีและการเงิน

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017