เราจะช่วยคุณหาครูสอนสังคมศึกษา

ครูสอนสังคมศึกษาที่จันทบุรี

นางสาวจิตรลดา บุญมี

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จิตรลดา บุญมี

ชื่อนางสาวจิตรลดา บุญมี อายุ 24ปี
เรียนจบ คณะครุศาสตร์บัณฑิต เอก สังคมศึกษา
เกรดเฉลี่ย 3.39
ความสามารถพิเศษ กีฬา คหกรรม การแสดง
ลักษณะการสอน สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้วยทุกชั่วโมง


นางสาวจุไรรัตน์ จันทรานนท์

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวจุไรรัตน์ จันทรานนท์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา เกรดเฉลี่ยรวม 3.35 สามารถสอนหรือติววิชาสังคมได้ในทุกระดับชั้นค่ะ


Sun Panchanit

สวัสดีค่ะ
ชื่อปัณฑ์ชนิตค่ะ เรียกซันก็ได้ค่ะ อายุ 21 ปี เรียนจบม.ปลายจากรร.เบญจมราชูทิศจันทบุรี แผนการเรียน Chinese&English Program ค่ะ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์ ปี 3 ม.รามคำแหงค่ะ

*รับสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, Gat เชื่อมโยง, Gat Eng

การสอนของเราคืออยากให้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆ ไม่ว่าจะใช้ในการเรียน การสอบ หรือในเรื่องใดๆ ไม่ใช่แค่การสอนให้ผ่านไปเฉยๆ การเรียนของเราไม่ต้องเครียดต้องเกร็ง เรียนกันแบบเพื่อนสอนเพื่อน มีคำถามอะไร ให้ถามได้เสมอ ไม่ต้องกลัวต้องเขินไม่กล้าถามกันค่ะ พร้อมมีคำแนะนำในการพัฒนาตัวเองในด้านภาษาอังกฤษให้ค่ะ (ตัวจริงตามรูปเลยค่ะ ไม่มีการหลอกแน่นอนค่ะ)

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017