เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่เพลินจิต

Oraya

ปี2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี


ณฐยา สัทธานนท์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณฐยา สัทธานนท์

ปัจจุบันเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรสหสาขาชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Science) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะแพทยศาสตร์ และปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีประสบการณ์สอนในวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และชีววิทยา เป็นเวลามากกว่า 5 ปี


ศักดิพัฒน์ พิศลพูล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศักดิพัฒน์ พิศลพูล

มีประสบการณ์สอนมาแล้วคับ


ชัชวาล แซ่โค้ว

สวัสดีครับ

ผมนาย ชัชวาล แซ่โค้ว

อายุ 22 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขา ฟืสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ศิรวิชญ์ โควินทเศรษฐ (ดรีม)

ม.ต้น
• gifted math รร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
• สพฐ คณิตศาสตร์ รอบ2 เหรียญเงิน
• ที่ 3 คณิต การสอบpretest เข้าเตรียม
• Onet คณิตศาสตร์ 100 เต็ม
ม.ปลาย
• นักเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่ 77
• สอวน ชีววิทยาค่าย 2
• ห้องคิง ม.5 และ ม.6
• ที่1 เลขเพิ่ม ของสายการเรียน(ม.4เทอม1)
• ที่1 ชีววิทยา mock exam pat2
• gat เชื่อมโยง 150 เต็ม
• ความถนัดแพทย์ พาท เชื่อมโยง 100 เต็ม
กิจกรรม
• ทีมออกข้อสอบ TUMSO และ TUGELA
• สอนวิชา ชีววิทยา โครงการพี่ติวน้อง
• สอนวิชา ชีววิทยา ติวโอลิมปิกภายในรร.
• สอนวิชา ชีววิทยา ชมรมพัฒนาศักยภาพพิเศษด้านวิทยาศาสตร์


อภิสิทธิ์ มั่นพิริยะกุล (บิ๊ก)

สวัสดีน้องๆ และผู้ปกครองทุกท่านครับ ผมเน้นสอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สอนให้เข้าใจและสนุกไปด้วยกัน ลองคุยกันได้ครับ


ณปภัช

มีประสบการณ์ในการสอนและเป็นนักศึกษาปริญญาเอก


ทรงพล วัฒนอัศวกุล

จบมัธยมศึกษาจาก รร.กรุงเทพคริสเตียน สายวิทย์-คณิต gifted วิทย์
กำลังศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่2
มีประสบการณ์สอนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737