เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ครูสอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

รับสอนคณิตศาสตร์ วิชาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
เป็นอาจารย์สอนทางด้าน วิศวกกรมคอมพิวเตอร์อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน กทม.


ชื่อเล่น : อ. ลูกหมี
สามารถสอน: คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
โปรแกรมที่สามารถสอนได้
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher
Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash

ภาษาอังกฤษ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา TOEFL, IELTS, TOEIC, การตลาด การโรงแรม และอื่นๆ

ส่วนสูง 165 น้ำหนัก 155 (ใกล้สี่เหลี่ยมละ)
อ้วนน่ารัก ชิลๆ ส่วนใหญ่จะสอนในแนว ปรับใช้งานจริง ทฤษฏีบ้าง ปฏิบัติบ้าง บางครั้งก็ใช้เคสที่นักเรียนเป็นปัญหาในการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึง วิธีการในการทำงาน โดยสอนเป็นลำดับขั้นตอน และ อธิบายในจุดที่ไม่เข้าใจ ให้เข้าใจง่ายขึ้น


ครูสอนคณิตศาสตร์ สถิติ ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้เป็นแค่ติวเตอร์ เทรนเนอร์ หรือ โค้ช
เชิญนักเรียน/นักศึกษาที่สนใจมาค้นหาตัวตนของตัวเธอเองผ่านงานของ artWork ดูกันครับ


ด้วยประสบการการสอนการ การสร้างหลักสูตรสำหรับเด็ก ในการเรียนรู้เขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ของ Lego และ สร้างเกมด้วย Scratch เพื่อให้เด็กๆ สนุกไปกับการเขียนโปรแกรม
เน้นการเขียนที่ใช้งานได้จริง (Learning by Doing) ผ่านการลงมือทำและทดลอง


จากประสบการณ์ที่เคยเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนมา และคลุกคลีอยู่กับสายคอมพิวเตอร์มา สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดของบุลากรสายนี้คือการถ่ายทอด หรือสอนงานต่างๆ มักจะเข้าใจยาก พูดง่ายๆคือคุยคนละภาษา ตัวผู้สอนเข้าใจดีว่าปัญหานี้แก้ยังไง ซึ่งผู้สอนมีวิธีการพูดให้เข้าใจ ดูง่ายๆ และช่วยให้ฝึกคิดเป็นระบบมากขึ้น ด้วยการสอนที่สนุก และสร้างอารมณ์ร่วมที่อยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆกับผู้สอน


ชื่อ นาย
อายุ 36 ปี
การศึกษา - ปริญญาตรี
ถนัดสอน
- คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น Microsoft Office(word Excel Powerpoint)
- ภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ สาธุประดิษฐ์
รับสอน จันทร์-เสาร์ ช่วยเย็น และ อาทิตย์ ทั้งวัน
มีประสบการณ์สอน 5 ปี ทั้งเด็กโต และ คนทำงานแล้ว


ปัจจุบันสอนระดับประถมในวิชา
คณิต
วิทย์
อังกฤษ
สังคม


รับสอนหลักการเขียนโปรแกรม
VB.NET
C, C#
SQL
VB6
สอนเน้นการนำไปใช้ ปฏิบัติและ เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการทำงาน

ชั่วโมงละ 300 บาท
วันละ 2 - 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับผู้เรียน

ประสบการณ์ในอาชีวะและมหาวิทยาลัย 5 ปี

**ผู้เรียนต้องมีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนและโปรแกรมเอง สามารถแนะนำให้ได้
*** สะดวกวันธรรมดาหลัง 19.00 น.
*** ส-อ. 9.00 - 20.00 น.


สวัสดีครับ ชื่อฟอร์ม ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ ภาษาที่ใช้ประจำ PHP HTML SQL JavaScript
สามารถสอนได้ทั้งเขียน Website หรือ Controler อุปกรณ์


สวัสดีครับผมชื่อกัน
ผมอายุ 27 ปี
จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

ผมเคยเป็นคนหนึ่งที่เรียนแล้วได้ที่โหล่มาก่อนสอบได้ที่ 38 จาก 40 คน จากนั้นจึงพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นอันดับต้นๆ ในระดับภาควิชา ฉะนั้นผมจึงเข้าใจได้ง่ายว่าคุณไม่เข้าใจอะไรในเนื้อหาที่เรียน ด้วยการหาจุดสำคัญของการอ่านหนังสือเพื่อความเข้าใจ ในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเอง และผมชอบที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้มากกว่าปล่อยผ่านไปถ้าหากว่าคุณไม่เข้าใจมัน และเน้นการนำพื้นฐานไปประยุกค์ใช้มากกว่าการจดจำเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

ผมมีประสบการณ์สอนมา12 ปี


คนสอนใจดี สอนสนุกเข้าใจง่ายเป็นกันเอง


สวัสดีครับ ผมชื่อนายกิตติพงษ์ ศรีสัจจวรกุล ชื่อเล่นเบ๊น กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. รับสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมปลายถึงมหาลัย. สอนเป็นกันเอง ใจดี คุณต้องลองเรียนกับผม แล้วคุณจะเรียนเก่งขึ้นแน่นอน


จบปริญญาตรี Computer Science จุฬา
จบปริญญาโท Computational Science จุฬา

รับสอน Calculus
สอนเขียนโปรแกรม
data structure
algorithm

สอนเข้าใจง่าย สอนให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง


การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดีย
มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย วิทย์-คณิต

ประสบการณ์
2558-ปัจจุบัน นายทหารปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
2555-2558 Senior Developer ระดับ Manager ธนาคารทหารไทย
2553-2555 BI Developer บริษัท บิสสิเนสแอพพลิเคชัน จำกัด
2552-2553 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


พี่ชื่อเล่นว่า ทอย นะ ตอนนี้อายุ 24 ปี เรียนจบคณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาลัยอัสสัมชัญ แล้ว ตอนนี้ก็ทำงานประจำเกี่ยวกับเขียน iOS App และ เขียน Website เป็นหลัก

รับสอน (ออนไลน์ + ออฟไลน์)
- การเขียนโปรแกรม C#, Java, HTML, Javascript, CSS, jQuery, Swift
• การเขียนโปรแกรมแบบ MVC
• การเขียน API Web Service
• การออกแบบ Database
• Internet of Things ( IOT ) ด้วยภาษา C
• การเขียนแอปพลิเคชั่น iOS ด้วยภาษา Swift 4

ประสบการณ์การสอน
• สอนนักเรียน ม.ต้น อยู่สามเสน วิชาเขียนโปรแกรมพื้นฐาน Java ( คุณครูที่สามเสนจ้างให้สอนเด็กหลังเลิกเรียน )
• สอนนักเรียน ม.ต้น ที่ Prince Royal's College วิชาเขียนเกม ด้วย


สวัสดีครับ

เรียกผมง่ายๆว่า ป้อป ก็ได้นะครับ ปกติการสอนของผมก็จะเน้นที่ความต้องการของผู้เรียน และที่สำคัญคือ ผมจะหงุดหงิดมากถ้าสอนแล้วผู้เรียนไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้น ผมจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจให้ได้ แต่ว่านะ บางอย่างพอเข้าใจแล้วก็ต้องไปทำการบ้านต่อด้วย งานสอนพิเศษ บังคับให้ทำการบ้านไม่ได้ และนั่นจะทำให้ลืม ก็ เรียนกับผมดียังไง ผมใจดีแต่เขี้ยวครับ สั้นๆ

ประวัติการสอน - part time ที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- พื้นฐานคอมพิวเตอร์
- programming language (C)
- Java programming


สวัสดีค้าบบบ ครูไลท์ครับผม ยินดีรับติวสอนภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาคอมพิวเตอร์และวิชาทางการที่สอนตามมหาลัยหรือโรงเรียน (เน้นสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลัก) รับสอนนอกสถานที่ถึงที่บ้านและผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Skype และอื่นๆ

ดีกรีเด็กจบนอกระยะเวลากว่า 10 ปีขึ้น สอนสไตล์ฝรั่งเป็นกันเองครับผม...


ชื่อ นิติชัย นะครับ ชื่อเล่นครูแม๊ก ครูแม๊กคุ้นเคยการสอนเด็กพอสมควร เคยผ่านงานสอนจริงกับเด็กหลายๆคนมาแล้ว ที่สำคัญทำเอกสารเองด้วย ทำไมต้องทำเอกสารเองน่ะเหรอครับ ก็เพราะมีนักเรียนจำนวนมากที่ไม่อาจเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายๆ ทำไมบทเรียนมาตรฐานนักเรียนถึงเข้าใจยาก ก็เพราะว่ามีการใช้ภาษาเป็นทางการเกินไป เมื่อเด็กไม่เข้าใจต่อให้วิชามันจะดีแค่ไหนมันก็จบ เด็กคิดว่าวิชาน่าเบื่อ ครูน่าเบื่อ ไม่อยากเรียน จบทั้งวิชาเรียน จบทั้งตัวเด็ก


- เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Linux Administration
- มีความรู้ในด้าน Network and Infrastructure Design and Administration จากการทำงานกว่า 15 ปี
- มีความรู้ในด้าน IT Security
- สามารถสอนภาษาอังกฤษได้ด้วย


สวัสดีค่ะ..น้องๆทุกคน ถ้าสนใจหาติวเตอร์ใจดี มีกลยุทธ์การสอนที่เข้าใจง่าย มีประสบการณ์ในการเป็นคิวเตอร์มามากกว่า 10 ปี เกียตินิยมอันดับ 1 ค่ะ
วิทย์-คณิต
GAT/PAT
O-Net
วิชาความรู้ทั่วไป
ประถมรับสอนทุกวิชา
มาเรียนด้วยกันนะคะ(ครูพี่นีม)

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster