เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาการจัดการ

ครูสอนวิทยาการจัดการที่บางเขน

สิรินภา

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สิรินภา มังคละคีรี

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

การศึกษา
ป.ตรี จบเอกการจัดการการท่องเที่ยว ม.ศิลปากร
ป.โท จบเอกการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (นิด้า)

รับสอนการบ้านภาษาอังกฤษ ป.1-ม.3
มาเรียนที่บ้านติวเตอร์ได้คะ


อั้ม

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธนัญชัย จำนงค์ภักดี

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สอน คณิตศาสตร์ ประถมปลาย มต้น ม ปลาย ฟิสิกส igcse AP calculus , calculus ,SAT math, gmat ,gre tu-get cu-get สอนได้ทั้งในภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนinter.

นักเรียนจะใช้เทคนิค mind map และ การจับประเด็นสำคัญในการทำโจทย แต่ละข้อ
ผมจะสอนให้ นักเรียน มีแรงบันดาลใจในวิชาเหล่านี้ เพราะทุกอย่างเรื่องต้นที่ใจ และ มีความสามารถทำข้อสอบในเวลาที่จำกัดได้ทันเวลา เช่นเดียวกัน

ฺBackground : Mechanical engineering , พระจอมเกล้าลาดกระบัง kmitl..ac.th
สอบติดตั้งแต่ ม4 , ช่วงม1 ,ม2 เข้าใจคณิตศาสตร์ ม ปลาย ระดับมหาวิทยาลัย ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้เรียนพิเศษด้านนี้เลย


ขัญฐมาจณ์

สอนในมหาลัยรัฐฯ 14 ปี
สอนรายวิชาต่างๆ การวางแผนการผลิต, เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม, ออกแบบและเขียนแบบ, การวิเคราะห์ต้นทุน, การควบคุมคุณภาพ และเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทอุตสาหกรรมในรายวิชาที่สอน 9 ปี
2544 ปวส.เครื่องจักรกลงานไม้
2546 ป.ตรี ศิลปอุตสาหกรรม
2548 ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ
2551-ปัจจุบัน ป.เอก วิศวกรรมอุตสาหการ (รอผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ)


นิดา

จบปริญญาตรี : สาขาการจัดการ
ปริญาโท : บริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์


ครูพี่เปิ้ล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อลิชา จันทร์คง

ทีมติวเตอร์คุณภาพ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล รับสอนพิเศษตามบ้าน ทุกวิชา ทุกระดับชั้น เรียนพิเศษตัวต่อตัว


Jarinya jindapirm

I finished in management major kasetsart university :) i also can teach match na ja ^^


Peeper

มีวิดิโอ

สวัสดีครับทุกท่าน ผมชื่อพีเพอร์นะครับ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ม.เกษตรบางเขนครับ หากน้องๆพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจให้สอนภาษาอังกฤษ พีเพอร์ยินดีมากมากเลยครับ นอกจากนี้พีเพอร์ยังสอนวิชาต่างๆที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ(International Programme ; English Programme ; Bilingual Programme ; Mini English Programme) สำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี โดยเน้นไปที่ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษล้วนด้วย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักครับ โดยรูปแบบการสอนของพีเพอร์คือ Student-center เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก


ดร.เตือนใจ แสงทอง

ประวัติการศึกษา
2553-2557 Doctor of Professional Studies (Financial Management) at Central Queensland University, Sydney, Australia.
2540-2542 MBA การบริหารการเงิน ม.เกริก
2530-2533 BBA การเงินและการธนาคาร ม.รามคำแหง

ประวัติการสอน
2543-2548 สอนวิชาการเงินธุรกิจ การจัดการการเงิน สัมมนาทางการเงิน ที่ ม.รัตนบัณฑิต

2548-2560 สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน การเงินธุรกิจ การจัดการการเงิน การจัดการทรัพยามนุษย์ หลักการตลาด การบริหารการผลิต ม.สวนดุสิต

ปี 2553-2557 ติวภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ให้นักเรียน inter Year 1- Year 7 ที่ Sydney, Australia.
2558-2560


ประเสริฐ เพชรดาวงค์

สวัสดีครับ ประเสริฐ เพชรดาวงค์ หรือ พี่ซันนะครับ
- ปัจจุบันรับสอนพิเศษเกี่ยวกับรายวิชาในสายบริหารธุรกิจ
- รับให้คำปรึกษางานวิจัยในสายของการบริหารธุรกิจนะครับ
คุยง่ายเป็นกันเอง สนใจสอบถามหรือทักทายกันก่อนได้นะครับ


สุภาวดี ครุฑสนธิ์

วิทยากรบรรยายหลักสูตรต่างๆ มีเป็นระยะเวลาเกือบ 8 ปี ปัจจุบันบรรยายหลักสูตรให้คำแนะนำด้านการทำงาน บุคลิกภาพแก่น้องๆ มีความเชี่ยวชาญในการบรรยายเกี่ยวหลักสูตรการจัดการ การตลาด การบริหารธุรกิจ สนใจเฉพาะงานสอน part-time เท่านั้นคะ เนื่องจากมีใจรักการสอนแต่มีธุรกิจที่ต้องดูแล สามารถเดินทางไปทั่วประเทศ


Sasi Sasithon

รับสอน
1. เด็กระดับอนุบาล > เพื่อปูพื้นฐานเข้าเรียนระดับปฐมศึกษา
2. เด็กระดับประถม = รับสอนทุกวิชา
3. เด็กมัธยมต้น > รับสอนวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทย
4. เด็กมัธยมปลาย = รับสอนเด็กที่สนใจจะสมัครเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว


ภาพิมล ปิ่นแก้ว

สวัสดีค่ะ ชื่อ ภาพิมล ปิ่นแก้ว ชื่อเล่น ชื่อปอนด์
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์การสอน : วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 4 และ 6, มหาวิทยาลัย และวัยทำงาน

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2018