เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิชาการแนะแนว

คุณครูสอนวิชาการแนะแนวที่ปากเกร็ด

Kru.pploy

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สินีนาฎ ไชยหงษ์

Kru P'Ploy the tutor
รับสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับสูง
Grammar
Reading
Writing
Conversation
TOEIC
สามารถออกแบบการเรียนเองได้
เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง


Pleng

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นภัสวรรณ สังข์ทิพย์

รับสอนศิลปะเด็กระดับชั้นอนุบาล-ประถม
ในจังหวัดนนทบุรี และตามแนวรถไฟฟ้า BTS MRT พี่ใจดี ไม่ดุ :->

สอนโดยพี่จากคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ


รวีรัตน์ มณีอินทร์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

รวีรัตน์ มณีอินทร์

ใช่เทคนิคการรสอนโดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดูความต้องการ และความสามารถของผู้เรียน
เรียนกันอย่างเพื่อน พี่น้อง ไม่กดดัน หรือเคร่งเครียดจนเกินไป

ดิฉันเป็นคนชอบความสนุกสนาน เวลารสอนจะมีการนำสิ่งรอบตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ใช้เพลงและศิลปะในการสอน

ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน โครงการความรู้สู่อนาคต ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน โดยเป็นผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล-ป.3
2558 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูปฐมวัย ที่โรงเรียนอนุบาลหนองโพธิ์ โดยเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นักเรียนชั้นอนุบาล 2


Haemwipha Haemkeaw

รับสอนพิเศษ เด็กในช่วงอายุไม่เกิน 13 ปี
นางสาว เหมวิภา เหมแก้ว ปาว
คุณสมบัติผู้สอน
จบการศึกษาระดับมัธยม โรงเรียนสารวิทยา
ม.ต้น หลักสูตรภาษาจีนเข้มข้น
ม.ปลาย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ปัจจุบัน ศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่1


Waranya Damthongsuk

สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาววรัญญา ดำทองสุข ชื่อเล่นมิ้น ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่1 ค่ะ จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยา-คณิต


ครูพี่เน็กซ์

วิศวกรรม พระจอมเกล้าฯ
"เข้าใจพื้นฐาน+stepในการทำข้อสอบ+วิเคราะห์โจทย์+ลงมือปฏิบัติ"

- รับสอนการบ้านเพิ่มความเข้าใจ ปูพื้นฐานการเรียนในระดับสูงต่อไป
- รับติวเข้มเพิ่มเกรด สรุปเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะเเนนดีเยี่ยม

***ทุกระดับชั้น***สอนเดี่ยวเเละกลุ่ม***ปรึกษาได้นอกเวลาเรียน***


นางสาวฤดีรัตน์ แป้งหอม

สวัสดีค่ะ ชื่อครูนิดหน่อย
เคยเป็นติวเตอร์สอนตั้งแต่ปี 2555-2558 ในวิชาภาษาไทย (วรรณคดีและหลักภาษา) และวิชาสังคมศึกษา(หน้าพลเมือง ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พระพุทธศาสนา ภูมิศาสตร์) สอนตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงเด็กมัธยมศึกษา ทั้งเด็กปกติและ EP


นายพีรพล ชินประกายรัตน์

สวัสดีครับ ผมชื่อนายพีรพล ชินประกายรัตน์
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
นิสิตชั้นปีที่ 2


พัชริยา บูรณสิน พี่มิ้นสถาปัตย์ศิลปากร

พี่มิ้นเรียนจบภาควิชาออกแบบอาคาร สถาปัตย์ ศิลปากร
พี่มิ้นสอนพิเศษนานเกิน 5 ปี สอนประจำที่ http://www.highlighttutor.com
สอนวาดรูปตั้งแต่เด็กน้อยตัวจิ๋ว อ.1 น้องๆประถม ม.ต้น ม.ปลายติวสอบ จนถึงผู้ใหญ่ตัวเบิ้ม ทำ thesis ต่อ ป.โท ติวสอบ กส. วาดรูปสีน้ำ ตัดโมเดล และโปรแกรมคอมต่างๆ เช่น photoshop, auto cad, sketch up, vray , 3d max

แต่ส่วนใหญ่ พี่มิ้นเน้นติวสอบ ทั้ง แพท4, แพท6, CU-TAD, สอบตรงเข้าคณะสถาปัตย์ ออกแบบภายใน ภูมิสถาปัตย์ หรือศิลปกรรมต่างๆ จิตรกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบแฟชั่น เครื่องประดับ เซรามิก ทำพอร์ตฟอลิโอเพื่อการเรียนต่อ สอบเข้าทั้งในและต่างประเทศ


วายุพร มีแสง

สวัสดีค่ะ พี่เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับติวทุกวิชา ตัวต่อตัว กลุ่มย่อย
สอนง่ายเข้าใจง่าย มีเทคนิคลัดในการเรียน สอนตั้งแต่พื้นฐาน ติวเตอร์มีประสบการณ์สอน เลือกสถานที่สอนได้
รับสอนตั้งแต่ ป.1-ม.6


หลี สุภาวดี

เน้นการเข้าใจ เรียนง่าย สอนสนุก ไม่เครียด มีเทคนิคการสอนหลากหลาย แก้ปัญหาน้องได้ตรงจุด
เรียนจบ ป.โทจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง

วิชาที่ถนัด : เคมี, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
(Grammar)


พิมใจ

สวัสดีค่ะ
พี่ชื่อ พิมใจ
กำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เป็นคนใจเย็น ใจดี
เคยมีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา


คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม

AnyService © 2014-2016