เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษที่คลองสาน

Poe @ Kotchakorn

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กชกร แซ่ภู่

မဂၤလာပါ,
Freelance က်ဴရွင္ဆရာမပိုးပိုးပါ.. ထိုင္း-ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ဘာသာသင္ၾကားေပးပါတယ္ ထိုင္းျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္တာေၾကာင့္ ထိုင္း-ျမန္မာတြင္အထူးေကာင္းမြန္က်င္လည္ပါတယ္
အဂၤလိပ္စာအထူးျပဳစုမ်ားလည္းရရွိထားတာမို႔ သံုးဘာသာလံုးရဲ႕ အေရး,အဖတ္,အေျပာစေကးလ္မ်ားအားလံုးသင္ႏိုင္ပါတယ္
အဆင့္ျမင့္ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မွီေက်ာင္းျပီးမို႔ ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚစိတ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္ရွင္.. :)

Hi all,
I am Poe. I am a mixed-race person with half of Thai and Burmese parents.
I was born and graduated from B.E.H.S. school from Yangon, moved to Thailand when I was pretty grown. Graduated on Economics and


Whan Nutnicha

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฐณิชา ขัมมะรัตน์

สวัสดีค่ะ ชื่อ หวาน ณัฐณิชาค่ะ

ประวัติการศึกษา
-ระดับมัธยมศึกษา รร.เขมะสิริอนุสสรณ์ สายศิลป์คำนวณ เกรดเฉลี่ย 3.79
-ระดับอุดมศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.61

คุณสมบัติเพิ่มเติม
-สอบผ่านวิชาว่าความ เป็นทนายความ ปี 2557
-สอบผ่านชั้นเนติบัณฑิต ปี 2557 (ภายใน 1 ปี)
-เคยรับทุนการศึกษาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS กรุงปราก เมื่อปี 2006-2007
-ได้รับทุนการศึกษา นักเรียนดีเด่น ปี 2007 (เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.85)

ประวัติการสอน
-เป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษให้กับพนักงานบริษัท


กันตพล นาวายนต์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กันตพล นาวายนต์

ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีประสบการณ์การสอบคะแนน CU-TEP ที่ 65 คะแนน TU-GET ที่ 650 คะแนน และมีอาชีพรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดกรมโยธาธิก่ารและผังเมือง เคยสอบรับราชการตำแหน่งเศรษฐกรกระทรวงกาารคลัง ได้ในลำดับที่ 3 ถนัดการสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับ


นฤพร ภิญญภาพ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นฤพร ภิญญภาพ

สวัสดีค่า ชื่อใบเตยนะคะ

มีความสามารถภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ใบเตยเรียนอยู่ที่ประเทศจีนมากว่า10ปีค่ะ
มีประสบการณ์เคยเป็นผู้ช่วยคุณครูNurseryโรงเรียนนานาชาติ

สามารถสอนได้ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงวัยทำงาน
ใช้วิธีการสอนที่เหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันไป
ราคาสามารถพูดคุยตกลงกันได้ค่ะ


พิมพ์พิสุทธิ์ (ครูพิม)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พิมพ์พิสุทธิ์ ปลอดโปร่ง

มีวิดิโอ

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ " ฝึกการฟัง และพูด !!
เหมาะสำหรับคนที่เตรียมตัวไปทำงานหรือศึกษาต่อต่างประเทศ
บริการสอนถึงบ้านผู้เรียน ครูผู้สอนเป็นข้าราชการครู
* ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปฝึกอบรมโครงการ "Information Technology for Instructor and Engineer ที่ Polytechnic University of Tokyo
* ผ่านการฝึกอบรมโครงการ English Language Teaching for Vocational Teachet จากสถาบันการต่างประเทศเทววงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
* ชั่วโมงในการสอนครั้งละชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมง
ชื่อครูพิมจ้า :)


พี่นอท MU

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ทินพงศ์ วงศ์ภักดี

Hi there guy! Welcome.. ทินพงศ์ วงค์ภักดีค่ะ ชื่อเล่นว่า นอท อายุ 21 ปี เรียนอยู่ปริญญาตรีปี 3 คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล นศ.ทุน ชอบสอนเคมี และภาษาอังกฤษครับ เพราะเรียนเอกเคมี ความรู้แน่น สนุกสนานไม่เครียดครับ ในส่วนของอังกฤษ ชอบการออกเสียง เรียนภาษาด้วยตัวเองจนพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้แล้วครับ :) พร้อมที่จะตั้งใจทุ่มเททุกๆงานสอนค่ะ Conversation ระหว่างเราจะสนุกแน่ รวมถึง content แน่นปึกครับ สไตล์การสอนมีความเปรี้ยวแซ่บ ไม่มีเบื่อแน่นอน ^^ ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ


วรางคนา คำประสิทธิ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วรางคนา คำประสิทธิ์

สวัสดีค่ะ
เราชื่อแพตตี้นะคะ
อยากเก่ง อังกฤษ เพื่อสอบ หรือ เพิ่มเกรด แต่ตามเพื่อนๆไม่ทัน พื้นฐานไม่แน่น หรืออยากทำข้อสอบได้คะแนนเยอะๆ ติดต่อแพตได้ค่ะ
เรามีประสบการณ์สอน เราจะเน้นย้ำให้เก่ง
และมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษให้ทุกคนสนุกได้มากขึ้น แพตสอนได้ทั้งการพูดออกเสียง การฟัง การอ่าน จากการเรียนและจากประสบการณ์


ศิราณี เทพบุตร (Siranee Teppabutre)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศิราณี เทพบุตร

ชื่อ : นางศิราณี เทพบุตร (อุ้ม)
เพศ : หญิง
อายุ : 44 ปี
การศึกษา :
- จบมัธยมปลายจาก Chino High School, USA
- ปริญญาตรี BBA, Mahidol University International College - MUIC (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- ปริญญาโท MSc in Marketing Management, Aston University, UK
TOEFL : 603
TOEIC : 975
ประสบการณ์การทำงาน : 20 ปี ในบริษัทไทยชั้นนำและบริษัทข้ามชาติ
ปัจจุบัน : ประกอบธุรกิจส่วนตัว | ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอน
- เน้นสอนนักเรียนมัธยม/นักศึกษา/ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป
- เน้น Conversation / Grammar / Business English / เพิ่มเกรด / ตามบทเรียน
- ใจเย็น


ไนน์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เจริญา พริ้งพัฒนพงษ์

.


Anchiitha A.

สวัสดีค่ะ ดิฉันเปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีประสบการณ์เรียนต่างประเทศมาสามปี และ โรงเรียนนานาชาติในช่วงมัธยมปลาย
ถนัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
รับสอนออนไลน์/ตัวต่อตัว


Pawarin Tienwiseth

สวัสดีค่ะ

ปาวรินทร์ เทียรวิเศษณ์ ชื่อเล่นชื่อ วิว ค่ะ
วิวเรียนมัธยมจาก Niva International School
จบการศึกษาจาก ม.ธรรมศาสตร์ คณะSIIT เอกวิศวะกรรมอุตสาหการ (inter)
ตอนนี้ทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติทั้งทางอีเมล และการพูดคุยค่ะ

หากต้องการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ
I hope and wish to be a part of your improvement in ENGLISH ♡


Suchanat Kongpanunpol

Hello! I'm Bonus. I'm studying at Mahidol University International College, and now I'm in the third year student majoring in Business Economics. I also had an opportunity to get EduWorld scholarship to be an exchange student in the United States for a year. Moreover, for my teaching experiences, I used to teach a garde 1 and grade 8 student and also a businesswoman

สวัสดีค่ะ เราชื่อ โบนัสนะ ตอนนี้เราเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล คณะนานาชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ตอนนี้เราเรียนอยู่ปี 3 (Mahidol University International College BBA Business Economics) ติดเข้ามหาวิทยาลัย โดยการสอบตรง


Teacher Beam (Goodgrade tutoring)

ครูบีม
ประวัติการศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จบการศึกษาปริญญาโทจาก Wenzao Ursuline University of Language, Taiwan. (ประเทศไต้หวัน)
ประสบการณ์ในการสอน3ปี :
สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้กับคนไทยและชาวต่างชาติ
เช่น ,ไทย, จีน, สวีเดน, บราซิล, กัมพูชา, เกาหลี, ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, ปากีสถาน

สอนวิชาการด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
เช่น business law, investment law, competitive intelligent, managerial accounting, finance, management, business entry strategy, across cultural, business analysis and planning, etc. (สอนหลักสูตรไทยและอินเตอร์)

สอน CU-TEP, TU


Teacher Reece

Hi,

I am an English tutor for the company Teacher Delivery.
I also teach guitar, piano, bass, drums, violin and singing lessons.
I speak fluent Thai.
I can teach at houses in all provinces of Thailand.

My rate starts at ฿ 500 for the first lesson.

ขอขอบคุณครับ :)


อรอนงค์ กุลละภา

เรียนฟังพูดกับเจ้าของภาษาแค่ 400 บาท ต่อ ชั่วโมง
เรียน ทำกิจกรรม พูดคุย ฟังพูดภาษาอังกฤษกับ teacher Michael ไมเคิล ซึ่งมีประสบการณ์การสอนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ ทั้งในโรงเรียน สถาบันสอนภาษา และตามบ้านนักเรียน
2013 - 2013. สอนชั้นมัธยมโรงเรียนสตรีวิทยา
2014 - 2016. สอนชั้นมัธยมโรงเรียน ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
สอนชั้นอนุบาล ถึงระดับผู้ใหญ่ที่สถาบันสอนภาษา
พูดคุยทำกิจกรรมเรียน ทบทวนภาษาอังกฤษให้นักเรียนตามบ้าน
2016. สอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์บ้านแพ้ว

รับสอนตามบ้านย่านฝั่งธน สมุทรสาคร บางบอนเอกชัย. พระราม2

ชั่วโมงละ 400 บาท


Ja-aye

- จบการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง คณะบริหารธุรกิจ เอกภาษาอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคภาษาอังกฤษ
- ทำงานประจำในโรงเรียนนานาชาติมาร่วม 6 ปี ในตำแหน่งเลขานุการ และผู้ช่วยคุณครู รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้เด็กนักเรียนม.ปลาย
- เคยเป็นติวเตอร์อยู่ที่สถาบันสอนภาษาแถวศรีนครินทร์
ติวภาษาอังกฤษนักเรียน ม.6 เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- จบหลักสูตรการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
- เคยเป็นครูสอนภาษาไทยให้ครูชาวต่างชาติที่หัวหิน
- ขณะนี้รับงานสอนภาษาอังกฤษตามบ้าน และสอนนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเป็นหลัก

- Present job: being an English tutor for primary students mostly


ครูน็อต English Tutor

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กิตติพล ปั้นคล้าย

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นตั้งแต่ ม.1 ถึง ม.6 และในระดับคนวัยทำงานเพื่อใช้ในการทำงานครับ ทั้งแบบสอนกลุ่มและสอนเดี่ยวตัวต่อตัว เลือกวัน เวลาเรียนที่สะดวกได้ครับ ติวเข้มพิเศษเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.ปลาย มหาวิทยาลัย หรือเพิ่มเกรดที่โรงเรียน สอนเนื้อหาที่จะใช้สอบในโรงเรียนให้เข้าใจง่ายขึ้น สรุปเนื้อหาให้เร็วกว่าอ่านหนังสือเอง สอนเน้นรื้อฟื้นพื้นฐานภาษาอังกฤษเดิมให้ใหม่ตั้งแต่ต้นเบสิคเพื่อให้เข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆ และจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ต่อไปตามลำดับจากง่ายไปจนถึงยากขึ้น ลุยข้อสอบทุกแนวเพื่อฝึกการทำข้อสอบพร้อมคำอธิบายจนกว่าจะเข้าใจ
ผมมีวิธีสอนโดยใช้เทคนิคพิเศษในการจดจำหลายวิธีที่ไม่เหมือนใครที่ให้ผลลัพท์อย่างน่าพอใจมากซึ่งจะทำให้ผู้เรียนจดจำหลักการ


周爱华

สวัสดีค่ะ ชื่อครูโบว์ค่ะ
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน

รับสอนภาษาจีนตัวต่อตัว และเป็นตัวแทนกลุ่มเพื่อนๆครู และน้องๆติวเตอร์ ที่คอยดูงานที่เหมาะสมตามความต้องการในแต่ละวิชาให้กับครูแต่ละท่านค่ะ

กลุ่มเล็กๆของเราเกิดขึ้นจากการที่โบว์ค้นหางานสอน
ใน best kru เพื่อที่จะสอนเองค่ะ โดยข้อมูลผู้เรียนที่
ได้มาถ้าตรงตามความต้องการเราก็สอนกันไปยาวๆค่ะ

สำหรับข้อมูลผู้เรียนที่ได้มา หากไม่ตรงตามความต้องการ เราก็จะไม่ทิ้งนักเรียนค่ะ จะช่วยหาครูที่เหมาะสม ที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนจนได้ค่ะ

จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และนักเรียน
ให้ช่วยหาครูวิชาอื่นๆ ไปเรื่อยๆ


น.ส.วัชรี วรากุลปกรณ์ศิริ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วัชรี วรากุลปกรณ์ศิริ

ออนไลน์: วันนี้

I have been tutoring for 8 years. Some of my students can admission Mahidol. I get familiar with speaking English through working because I studied international school. I enjoy sharing knowledge with others. I love to guide students into making wise choices, the main objective of the teacher isn't to boss children, but to teach them in a way that is interesting.


Isarapa Suksang

ออนไลน์: วันนี้

จบการศึกษาปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศจากประเทศอังกฤษค่ะ มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมากกว่าสิบปี สามารถสอนได้ตั้งแต่ระดับเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ เข้าใจผู้เรียนเป็นอย่างดีนะคะ สอนเน้นคุณภาพและออกแบบทเรียนให้เหมาะกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยจะทดสอบก่อนเรียนหรือตรวจสอบความต้องการและพื้นฐานผู้เรียนเป็นอย่างดีค่ะ ครูมีความรู้ความเข้าใจการสอนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์การสอนผู้เรียนที่หลากหลายค่ะ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737