เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาศาสตร์

ครูสอนภาษาศาสตร์ที่ร้อยเอ็ด

ทัศนีย์ สองศรี

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ทัศนีย์ สองศรี

ชือ ทัศนีย์ สองศรี ชือเล่น ไอ
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
เป็นคนร่าเริง ชอบเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม
ชอบหาความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เสมอ


อ.ยุทธจักร ลำจวนจิตร์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ยุทธจักร ลำจวนจิตร์

เจ้าของ "บ้าน The Master"
ที่สอนภาษาอังกฤษเท่านั้น
สโลแกนของเรา คือ
"We mean your success
(เราจริงจังต่อความสำเร็จของคุณ)."
เปิดสอนทุกอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษ
ตามความต้องการของผู้เรียน
ยืดหยุ่น ตามความสามารถและ
ความสะดวกของผู้เรียน

"ลองดูแล้วจะรู้ว่าแตกต่าง ครับ"

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017