เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาศาสตร์

ครูสอนภาษาศาสตร์ที่พระราม 9

พิชชากร ต้นวงศ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พิชชากร ต้นวงศ์

พิชชากร ต้นวงศ์ โต๋
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เกียตินิยมอันดับ1 เหรียญเงิน (เกรดเฉลี่ย 3.50) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อดีตฟรีแลนซ์ติวเตอร์ สอนภาษาอังกฤษ ม. 1-4, 3เดือน
ครูผู้ช่วย ขณะเรียนอยู่ปี3 สอน Fundamental English, นิสิตชั้นปีที่ 1 เป็นเวลา 1ปี


ภูริช วรวราชัย

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษน้องๆระดับมัธยมต้น-ปลาย โดยพี่ปี 2 คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ (พี่พอยท์)

เนื้อหาที่สอน: Grammar/Error Recognition, Vocabulary, Reading + GAT/O-NET/9 วิชาสามัญ/TU-GET/Smart I
**มีหนังสือประกอบการเรียนการสอนอย่างละ 1 เล่ม**

ประวัติ/ผลคะแนนผู้สอน:
CGPA: 3.61
O-NET ภาษาอังกฤษ (57): 86/100
GAT (1/58): 292.5/300
TU-GET (10/58): 910/1000
9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (59): 95/100
<ประสบการณ์การสอน 2 ปี>

ค่าสอน:
1 คน 250/ชั่วโมง
2 คน 230/ชั่วโมง/คน
3 คน 200/ชั่วโมง/คน
4 คน++ 180/ชั่วโมง/คน

สถานที่และเวลาที่สอน:
วันจันทร์-ศุกร์: ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต/ธรรมศาสตร์รังสิต

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017