เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาลาว

ครูสอนภาษาลาวที่เมืองปทุมธานี

Kongmankhongkong

I am Gordon kong 20 year old and come from HongKong . I can speak Thai , Cantonese and Mandarin.
This is my contact information:
Line ID :kongmankhong


Naphattaporn Boonsriwong

- study at Thammasat university
- faculty of liberal arts
- major English
- minor political science
- member of AiesecThammasat

** เน้นการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ ยกตัวอย่าง ทำให้เห็นภาพ ใช้การทวนซ้ำ สอนจนเกิดความชอบในวิชาเเละสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้เองได้


ก้อย

สวัสดีค่ะ
ชื่อ นางสาวนพรัตน์ เยาวมาลย์ ชื่อเล่น ก้อย อายุ 20 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิต คณะแพทย์แผนตะวันออก
เกรดเฉลี่ย 3.00

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2018