เราจะช่วยคุณหาครูสอนปรัชญา

ครูสอนปรัชญาที่ภูเก็ต

นายกานต์ พุกปบุตร

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กานต์ พุกปบุตร

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว


Carson Kamron


Hi everybody my name is Carson Kamron I have a girlfriend in Phuket so I have to learn more about Thai language and if you wanna learn more about English language ,Danish language and French language you can contact anytime you're welcome ,I can be your friend and your teacher so you don't have to be afraid me.


ดร.เพ็ญธิดา หงษ์ยนต์ แมคคาร์ธี

สวัสดีค่ะ ชื่อ ดร.เพ็ญธิดา หงษ์ยนต์ แมคคาร์ธี หรือเรียกว่า ดร.นิกกี้ ก็ได้ค่ะ อายุ 36 ปี ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของ ดร.นิกกี้ พอสังเขปค่ะ

ประสบการณ์ทำงาน
- มีประสบการณ์ด้านการศึกษาหรือการเรียนการสอนมากว่า 10 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการสอนทั้งระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานของราชการ
- มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเป็นอย่างดี
- มีความเชี่ยวชาญศาสตร์วิชาดังนี้
@ การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ
@ Six Sigma
@ การออกแบบงานวิจัย
@ Management Information Technology (MIT)
@ Educational Software Design
@ User Interface Design
@ Database
@ Project Management
(ทุกรายวิชาคิด 350

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017