เราจะช่วยคุณหาครูสอนขับรถยนต์

ครูสอนขับรถยนต์ที่พญาไท

Nattapon Jiranapakul

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฐพล จิระนภากุล

มีวิดิโอออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

Hi, My name's Paul.I'm half Spanish and half Thai.
It's my pleasure to know you.
TOEIC score : 845/990 , IELTS score : 8.0/9.0
I graduated from University of Southampton,U.K. My major was Marketing and minor was French.
I used to have an experience in English for 1 year. I love to teach. when I was in England, I taught piano from Grade 1st - Grade 6th.
I'd love to be your teacher. I will encourage you to speak and use English as much as you can. I look forward to hearing from you very soon.
Yours Faithfully,
Paul.


PONGPAN

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พงษ์พันธ์ โสขุมา

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สอนกีตาร์เบื้องต้น และเปียโนเพลง pop
จากประสบการณ์ ศึกษาดนตรีด้วยตนเอง
ลดระยะเวลาในการฝึกจนสามารถใช้งานได้จริง ไม่เลี้ยงไข้ ครูผู้สอนใจดีครับ รับสอนทุกเพศทุกวัย


ทศพล บุญเลิศอุทัย

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ทศพล บุญเลิศอุทัย

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ประวัติการศึกษา
มัธยม: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (น.ต.อ.น.)
ปริญญาตรี: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี(พอลิเมอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก: กำลังศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี(พอลิเมอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการสอน
- คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ปลาย
- O-NET (วิทย์-คณิต) ป.6
- ฟิสิกส์ เคมี ม.ต้น-ปลาย

เทคนิคการสอน:
- ประเมินความรู้ผู้เรียนก่อนสอน จากนั้นนำผลประเมินมาวางแผนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งผู้เรียนและผู้สอน
- เน้นฝึกทำโจทย์ไปด้วยกัน
-


ธงชัย กิจเกื้อกูล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธงชัย กิจเกื้อกูล

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สอนคณิตศาสตร์ แบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม
เนื้อหาการปูพื้นฐาน การเน้นติวเฉพาะบางเนื้อหา หรืออื่นๆ
สอนในระดับชั้น ม.ต้น-ม.ปลาย , ป.ตรี และ เตรียมสอบ ก.พ.


นวรัตน์ แพน้อย ( ครูมะปราง )

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นวรัตน์ แพน้อย

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

รับสอนศิลปะ ตั้นแต่ขั้นพื้นฐานถึงเตรียมสอบเข้าคณะที่ต้องการ สอนแบบตัวต่อตัว นัดสถานที่หรือสอนที่บ้านได้ ตามเวลาที่สะดวก ราคาไม่แพง เน้นสอนจริง สอบตรง ประวัติการสอนติว มาหลายปี ครูพิเศษในโรงเรียน เอกชน สอนเด็กอนุบาลถึงมัธยมปลาย
ประวัติ จบ สาขา จิตรกรรม ปัจจุบัน รับติวและสอนพิเศษ
คอร์สสำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี
ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ใช้จิตนาการ ฝึกสมาธิในการทำงาน ฝึกกล้ามเนื้อมือ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
คอร์สสำหรับเด็กอายุ 7-11 ปี
ฝึกความคิดสร้างสรรค์ทำงานเป็นระบบ ร่างภาพ เทคนิคการระบายสี การจัดแสง -เงา งานประดิษฐ์
คอร์สสำหรับ เด็กอายุ 12-15
สำหรับเด็กที่ไม่มีพื้นฐาน แต่รักการวาดภาพ


นายพงศกร เหมือนเอี่ยม

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พงศกร เหมือนเอี่ยม

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ชื่อครูพงศกร เหมือนเอี่ยม (ครูจื้อ)
จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา และปริญญาตรีสาขาไทยคดีศึกษา (เทียบเท่าเอกสังคมศึกษาตาม กคศ. กำหนด)
รับสอนดนตรีไทย
และ
ติวสังคมศึกษา ภาษาไทยให้น้องๆนักเรียนแบบเป็นไงเอง
นอกจากนี้ยังเป็นติวเตอร์สอนเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยอีกด้วย


พศิน สีหมนตรี

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พศิน สีหมนตรี

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ชื่อพี ครับ
เรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล


วชรมล กิตติระโชติ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วชรมล กิตติระโชติ

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

รับสอนทักษะเฉพาะทาง
1. ศิลปะป้องกันตัว มือเปล่าและอาวุธ (ผู้หญิง)
2. Executive Coaching and Mentoring
3. พัฒนาบุคลากรด้านบริการ
4. รับงานบอดี้การ์ด (V.I.P. Protection)


อัศรุต ศักดิ์วงศ์วรุณ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อัศรุต ศักดิ์วงศ์วรุณ

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

อุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จบการศึกษา 2556 ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน 1 ปี -งานขายสินค้าเกี่ยวกับ Network ภายในองค์กรต่างๆ
ประวัติการทำงาน 5 ปี - บริษัทไอดีซีพรีเมียร์ จำกัด
- ประเภทสื่อการเรียน-หนังสือ ประเภทคอมพิวเตอร์ /
เตรียมสอบทุกวิชา ทุกระดับชั้น
และการเรียนการสอนต่างๆ


Apple Apinya

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีค่ะ ชื่อแอปเปิ้ล ติวเตอร์ ค่ะ สอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ มีประสบการณ์สอน 5ปี
เคยสอนมาแล้ว
-ติวเข้าห้องfast track โรงเรียนสารสาสน์
-ติวนักเรียนสอบเข้าห้องgifted สารวิทยา
-ติวการบ้านหลังเลิกเรียนให้นักเรียนอ่อนคณิตศาสตร์

ถ้าหากคุณมีปัญหาคุณสามารถติดต่อเราได้ค่ะ


kru Bow

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

ประสบการณ์สอนอนุบาล 5 ปี


Kru Nook CT

มีวิดิโอออนไลน์: สัปดาห์นี้

ครูนุ้กนะค่ะ เป็น PE Teacher & Swimming teacher อยู่ที่ Satit Prasarnmit International Program มีประสบการณ์ในการสอนว่ายน้ำมากว่า8ปี และสามารถสอนเด็กนานาชาติได้ ใจดี รักเด็ก สอนได้ทุกรูปแบบ จะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ต้องการจะว่ายเป็นในระดับไหน สอดแทรกเทคนิคต่างๆให้ผู้เรียนเสมอ ใจดีและยิ้มง่าย เวลาเรียนผู้เรียนจะไม่กดดันและเป็นกันเองค่ะ เข้ามาคุยกันก่อนนะคะ


ครูขวัญ

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

ภาษาอังกฤษ
มีประสบการณ์สอน 3 ปี ทุกระดับตั้งแต่อนุบาล-บุคคลทั่วไป
สามารถสอนได้ทั้ง 4 ทักษะ โดยเฉพาะด้านแกรมม่า ติวสอบ O-net Toeic
ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษประจำสถาบันภาษาย่านศรีนครินทร์

Thai
I have experienced for teaching to foreigners for 2 years.
Every skills; speaking, listening, writing, and reading are all necessary for learning. Especially, speaking and listening are the most difficult for studying. As I am a Thai teacher, I can say it's not that too hard. Learning Thai just like singing, it's the melody.

ว่ายน้ำ
มีประสบกาณ์สอน 2 ปี ตั้งแต่วัย 8 ปี ขึ้นไป


ชุติกาญจน์ วัชรพรวสิฐ

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประวัติการทำงาน
อายุ 24 ปี
จบการศึกษาเมื่อปี 2557
ปัจจุบันทำงานที่ บริษัทเซนทรัลเทคโนโลยี ตำแหน่ง software engineer
1. พ.ศ. 2558 ตำแหน่ง digital marketing ที่ร้าน BKN Digital
3. พ.ศ. 2557 - 2558 ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ เว็ปไซต์ ที่ บริษัท Kiss connection พัฒนาเว็ปไซต์ด้วยภาษา php,jquery,javascript,css,bootstrap framework และ html5 ข้อมูลและรูปแบบการทำงานของบริษัท
3 พ.ศ. 2558 รับงานฟรีแล้นซ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเว็ปไซต์
4. Programmer Website ที่ บ. DoHome พัฒนาเว็ปไซต์ และดูแลเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ


ดวงจันทร์ วงศ์หินกอง (แต้ว)

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

น.ส ดวงจันทร์ วงศ์หินกอง (แต้ว)
อายุ 26 ปี
วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกพละศึกษา
ประสบการณ์ ด้านการขับรถ 8 ปี
เป็นคนชอบรถ อยู่กับรถมาตั้งแต่เด็กๆ เลยใส่ใจทางนี้พิเศษ


น.ส.สุกัญญา ด่านชาญจิตต์

ออนไลน์: วันนี้

จบเอกภาษาญี่ปุ่น เคยได้ทุนไปเรียนที่เกียวโต ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนที่ร.ร.มัธยมแห่งหนึ่ง เป็นติวเตอร์ที่สถาบันสอนภาษา และสอนพิเศษส่วนตัวตามบ้านและห้างค่ะ มีประสบการณ์สอนหลายปี สอนสบายๆไม่ซีเรียสเน้นความต้องการของผู้เรียน ถนัดสอนพวกไวยากรณ์ สอบวัดระดับ สอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นพิเศษค่ะ ^_^


นายปาริต ชื่นวงษ์

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีครับ ผมครูโตครับ เป็นครูสอนดนตรีไทย สอนดนตรีสากลอาทิเช่น เปียโน คีย์บอร์ด เบส กีต้าร์ และกลอง นอกจากนี้ผมยังสามารถสอนกีฬาบาสเก็ตบอล
ได้ครับ


ปฏิภาณ ตาคำ

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

-ปัจจุบัน เป็นสมาชิกวง CGO Guitar Competition กีตาร์คลาสสิกแห่งประเทศไทย
-สอนดนตรีอยู่ที่ The Pluse Music Academe
-สอนดนตรีอยู่ที่ Pause & Play Studio


ภูวดล พิมพ์สีทา

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

จบครุศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
คณิตศาสตร์ได้ครับ ประถมมัธยมต้น เขียนแบบเบื้องต้น วิชาก่อสร้าง


วิศรุช สุนทรารักษ์

ออนไลน์: วันนี้

มีประสบการณ์สอนมากกว่า 14 ปี ทั้งวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ ป3-ม6
และวิชาเคมี ซึ่งเป็นวิชาที่ถนัดที่สุดเนื่องจากจบ เอก เคมี พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ผลงานที่ผ่านมา ลูกศิษย์ สอบติด คณะแพทย์ รามาธิบดี, เภสัช ม.เชียงใหม่ และ สอบติด ม.1 สวนกุหลาบ และ ม4 สวนกุหลาบ หลักการสอน มีเอกสารประกอบ อธิบายใช้ตัวอย่างให้เข้าใจง่าย ปรับพื้นฐานก่อน หากพื้นฐานดีจะต่อยอดเรื่องที่ยากขึ้นได้ง่าย ถนัดสอนทั้งเป็นกลุ่มและตัวต่อตัว

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737